Sollicitatie

Wil je ons team komen versterken? Stuur dan je CV.

Door uw CV op te sturen, geeft u aan dat u geïnteresseerd bent in deelname aan de sollicitatieprocedure, met als resultaat dat zowel de huidige functie waarin u geïnteresseerd bent als andere toekomstige functies, op basis van uw kwalificaties en vaardigheden zoals vermeld in uw CV.

Vigor houdt alle cv’s gedurende 24 maanden bij. Al deze cv’s zullen opnieuw worden geëvalueerd telkens wanneer er in de toekomst een nieuwe functie wordt geplaatst. Na het verstrijken van 24 maanden wordt uw cv uit ons bestand verwijderd. Indien u wenst dat uw cv in ons bestand blijft staan wordt u vriendelijk verzocht om aan het einde van de 24 maanden deze opnieuw in te dienen, ook als er geen specifieke vacature is.

U kunt in ieder geval te allen tijde vragen om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@vigor-nl.nl.